Česká komora PMI

Průměrné hodnocení:

Česká komora PMI je nezávislým a neziskovým odborným sdružením osob zabývajících se projektovým řízením. Komora je standardní komunitou Project Management Institute (PMI). Česká komora PMI nyní prochází procesem administrativního schvalování.

PMI je vedoucí členskou asociací zaměřenou na projektové řízení s více než 0,5 miliónu členů ve více než 180 zemích světa. PMI působí aktivně směrem k uznání profese a role projektového řízení, definuje odborné standardy, provádí průzkumy a poskytuje přístup k množství informací a zdrojů. PMI také podporuje kariérní a odborný rozvoj, nabízí certifikace, získávání kontaktů a další možnosti komunikace v rámci odborné komunity.

Naše Vize
Vybudovat odborné sdružení, které bude sloužit jako centrum znalostí a diskuzní platforma pro místní komunitu projektových vedoucích.
Naše Mise
Česká komora PMI umožní svým členům zapojit se do místní komunity odborníků v oblasti projektového řízení a získat příslušné odborné znalosti prostřednictvím setkávání, společných aktivit a vzdělávacích programů.

Certifikace

PRINCE2

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) je procesně orientovaná metodika na efektivní řízení projektů. Oproti certifikacím IPMA a PMI jde v první řadě o rámec, který je zaměřen obecně na životní cyklus projektu. Metodika není zaměřená na tkz. Soft skills.

PRINCE2 je standard používaný původně vládou Spojeného království a jsou obecně uznávané a používané v soukromém sektoru. Tento standard je nyní v Evropě i CŘ poměrně rozšířený.

Mezi hlavní charakteristiky PRINCE2 patří:

  • Zaměření se na obchodní opodstatnění projektu
  • Definice organizační strukturu projektového týmu
  • Produktově orientovaný přístup
  • Rozdělení projektu do řiditelných a kontrolovatelných fází
  • Flexibilita použití pro různé velikosti projektu.

PRINCE2 certifikát je ve dvou kvalifikačních úrovních: PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Foundation je základní úroveň s cílem naučit se základy a terminologii v PRINCE2 metodice.

PRINCE2 Practitioner je druhá úroveň kvalifikace a je vhodná pro ty, kteří řídí projekty a to nejen v prostředí PRINCE2.

PMI

Institut PMI, který provádí certifikaci podle knihy PMBoK – Project Management Body of Knowledge, je asi největší organizací projektového řízení na světě.

Nejrozšířenější je tato matodika v USA. Certifikáty, zejména pak PMP, jsou však známy po celém světě.

PMI nabízí komplexní certifikační program pro odborníky s různou úrovní zkušeností, který podpoří jejich kariérní růst. V současnosti jsou k dispozici čtyři certifikace:

  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM
  • Program Management Professional (PgMP)SM
  • Project Management Professional (PMP)®
  • Certified Associate in Project Management (CAPM)®
  • PMI Scheduling Professional (PMI-SP)SM

Uchazeči, kteří získají certifikát PMI-SP musí prokázat své znalosti, dovednosti a zkušenosti v oboru oblasti plánování projektů. PMI-SP poskytuje odborné znalosti zejména pro tvorbu a udržování časových harmonogramů projektu.

IPMA

Standard projektového řízení vytvářený a spravovaný International Project Management Association – IPMA (http://www.ipma.ch/) Competence Baseline (ICB) je na rozdíl od standardu PMI PM BoK definován kompetenčně. Není tedy zaměřen na přesnou podobu definovaných procesů a jejich konkrétní aplikaci, ale na schopnosti a dovednosti – kompetence – projektových, programových, portfolio manažerů a členů jejich týmů.

Tuto filosofii lze obecně přirovnat k problematice v kuchyni. To co dělá dobrého kuchaře jsou jeho schopnosti, dovednosti a určitý cit pro věc. Zda poté vaří podle nějaké kuchařky (PM BoK, PRINCE2, atd.) nebo si vytváří vlastní recepty je už poté spíše otázka kontextu. Nemehlu v kuchyni ani sebelepší kuchařka nepomůže.

Standard ICB tedy nediktuje procesy nebo dokumenty, nicméně se tomuto tématu zcela nevyhýbá. Doporučuje určité procesní kroky, které je třeba vhodně aplikovat do konkrétní projektové situace. Úrovní kompetence je pak vnímána především míra schopnosti vhodné aplikace do konkrétní situace. Je tedy ponechán velký prostor kreativitě a vlastnímu názoru.

Určitou potenciální slabinou certifikace podle ICB je pak objektivita a schopnost skutečného prověření schopností a dovedností uchazeče o certifikaci. Pokud je prověřována „pouze“ znalost procesů, jako u některých jiných standardů, je situace o něco jednodušší, že když je snaha objektivně posoudit schopnosti, kompetence. Certifikační proces IPMA je proto o něco komplikovanější než jen „abcd test“ a i přes tento fakt je zřejmé, že to není na 100%.

Třetí vydání IPMA ICB popisuje 46 základních kompetencí, které jsou rozděleny do tří oblastí – kontextové, behaviorální a technické kompetence. Oblast technických kompetencí obsahuje 20 elementů, které se týkají vlastního projektu a de facto obsahují sadu nástrojů totožnou s PMI PM BoK (WBS, CPM, EVM,…). Oblast behaviorálních kompetencí se zaměřuje na měkké dovednosti v oblasti projektového řízení. Kontextových kompetencí je 11 a vztahují se k projektu, programu, portfoliu a jejich zasazení v rámci okolí, tedy organizace, která projekt realizuje a šířeji i legislativnímu a byznys kontextu.

Určitým rozdílem oproti ostatním standardům je pak i vlastní podoba ICB. Vždy je jeden základní dokument ICB, který platí obecně, mezinárodně, a je určen k rozpracování národními organizacemi, členy IPMA (kterých je v současnosti 45 na pěti kontinentech) do lokálního prostředí. Vznikají tak tzv. National Competence Baselines – NCB.

Program Management Professional (PgMP)SM

Certifikace PgMP nabízí první osvědčení PMI, které prokazuje dovednosti jak v oblastech řízení projektů, tak i programů. Předpokladem získání této certifikace je splnění podmínek v oblasti zkušeností, vzdělání a odborných znalostí a absolvování přísného procesu posouzení žádosti uchazeče o certifikaci a tří vyhodnocení. Certifikace CAPM, PMP nebo PMP-SP nejsou pro získání certifikace PgMP nutné.

Project Management Professional (PMP)®

Certifikace PMP prokazuje mistrovskou úroveň dovedností potřebných pro řízení projektu. Držitelé certifikace PMP objektivně dosahují lepšího platového ohodnocení než jejich necertifikované protějšky. Pro získání certifikace PMP je nutné splnit požadavky, které objektivně zhodnotí zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti uchazeče.

Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Certifikace CAPM je navržena speciálně pro členy projektových týmů. Certifikace CAPM má za cíl zlepšit celkový úspěch projektu tím, že zajistí dostatečnou znalost projektového řízení i v rámci projektového týmu. Uchazeč o certifikaci CAPM, musí splnit příslušné požadavky na zkušenosti, vzdělání a odborné znalosti. Musí také složit zkoušky, které se hodnotí jeho znalosti standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

web: http://www.pmi.cz/index.php


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×