IPMA Level C

Kdo uděluje
IPMA (International Project Management Association), SPŘ (Společnost pro projektové řízení)

Popis certifikace
„C“ – Certifikovaný projektový manažer (IPMA Level C, Certified Project Manager) je schopen řídit projekty s omezenou komplexností projektového řízení.

Kvalifikační kriteria
Teoretické znalosti 46 kompetencí projektového řízení, tak, jak je definuje publikace Národní standard projektového řízení,minimálně 3-letá (min. 300 člověkodnů) praxe člena projektového týmu v pozici specialisty, manažera týmu (úkolu) nebo manažera projektu (vedoucího projektu). Absolvování vzdělávacích aktivit v rozsahu 36 hodin (5 dní) ne starší 24měsíců


Jak certifikát získat
1. fáze Žadatel na certifikaci stupně C vyplní přihlášku, prohlášení žadatele a sebehodnotící test (3x). Přihlášku, prohlášení žadatele, sebehodnotící test (3x), potvrzení o vzdělání v projektovém řízení spolu s profesním životopisem (3x), seznamem projektů (3x), na kterých se podílel za 3 roky, návrhem zamýšleného projektu pro prezentaci (3x) a referencemi zašle žadatel sekretariátu CO SPŘ o. s. Žadatel následně obdrží fakturu na certifikační poplatek. Zaplatí certifikační poplatek a potvrzení o zaplacení certifikačního poplatku zašle kandidát sekretariátu CO SPŘ o. s.
Na tomto základě vedoucí CO SPŘ o. s. a zkoušející posoudí způsobilost kandidáta pro fázi 2 certifikačního procesu. Kandidátovi je zasláno do 20 pracovních dnů od doručení písemné hodnocení splnění 1. fáze certifikačního procesu nebo je vyzván k doplnění údajů a zaslání doplněných dokumentů. Kandidát dokumenty s doplněnými údaji zašle nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení na sekretariát CO SPŘ o. s.,

2. fáze zahrnuje zpracování krátké zprávy o projektu ve třech vyhotoveních (3x) a absolvování písemné zkoušky.
Kandidát krátkou zprávu o projektu zašle nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení výzvy na sekretariát CO SPŘ o. s. Dále je vyzván k dostavení se k písemné zkoušce.
Krátká zpráva by měla být v rozsahu 10 – 15 stran textu a zhruba 5 stran příloh. Kandidát absolvuje písemnou zkoušku. Zkouška trvá maximálně 4 hodiny a má ověřit průřezově kandidátovy znalosti projektového řízení z jednotlivých oblastí kompetencí, jak jsou definovány v CzNCB. Splnění kritéria zkoušky je podmíněno získáním více jak 60 % z každé části – test, otevřené otázky a příklad.
Pro písemnou zkoušku je stanoveno použít jakékoli kuličkové (plnicí) pero s náplní barvy modré nebo černé. Kandidát musí psát čitelně s dodržením min. 2 cm od každého okraje.
Do 20 pracovních dnů od absolvování písemné zkoušky je kandidátovi zasláno hodnocení. Do 25 pracovních dnů od doručení Krátké zprávy o projektu je kandidátovi doručeno hodnocení nebo požadavek na doplnění zprávy. Kandidát doplněnou zprávu zašle na sekretariát CO SPŘ o. s. do 10 dnů od doručení.

3. fáze se skládá z pohovoru trvajícím 1 až 1,5 hodiny a jeho účelem je ověřit skutečnosti uvedené v Krátké zprávě o projektu, sebehodnotícím testu a sebehodnotícím testu komplexnosti projektového řízení, osvětlit kandidátovy silné a slabé stránky a posoudit jeho osobní vlastnosti a přístupy ve vazbě na projektové řízení. Součástí hodnocení je i celkový dojem a osobní přístup.

Podrobnější info zde: http://www.ipma.cz/web/files/informace-pro-zadatel...


Související téma

Pavelweb
Redaktor
Ing. Pavel Šmejkal
Autor: Ing. Pavel Šmejkal
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×